Neurología.

Neurología.

  • IPTUS (accidente celebro vascular).
  • Parkinson.
  • Esclerosis lateral.